Turer > Salfjella
August 2014

Salfjella

Fosnes og Høylandet kommune.

2014 Sal 01 Pano

Varde på Salfjella med Heilhornet i bakkant.

Denne turen gikk til området rundt Salfjella (Saalenjaarke), som er en topp på 753 meter over havet. I tillegg til å bestige toppen, ville vi få med oss Klenningvatnet som er et av de største og mest utilgjengelige av vannene i området.

Tidligere har jeg vært innom Sandtjønna på turen i Salen, men nå fikk jeg dekket den siste av de tre fjellområdene i søndre og østre Salen som er Salmarkfjella, Lundvassfjella og Salfjella.

2014 Sal 02 Kart

Kart over Salfjella-området. Kart basert på Google maps og statens kartverk.

2014 Sal 03 Kart

Noenlunde den ruta vi gikk, med start og stopp på samme sted. Var innom Sandtjønna og Hakavatnet på turen gjennom Salen i 2012. Kart basert på Google maps og statens kartverk.

Vi kjørte til enden av Skrøyvdalen og krysset såvidt kommunegrensa til Høylandet før vi lastet av bilen og start oppstigningen langs Stigen.

Vi startet ganske seint på kvelden, så vi var ikke fremme før ved midnatt. Selv med litt dårlig sikt på grunn av mørket som kom så var det lettgått og jevn stigning opp til Sandtjønna. Ved tjønna slo vi opp telt og tok en matbit før vi la oss.

2014 Sal 04 Telt

Teltplass ved Sandtjønna.

2014 Sal 05 Tjonna

Oversiktsbilde av Sandtjønna satt sammen av flere foto. Flott fjellvann på 600 moh.

Morgenen etter våknet vi til strålende vær. Vi prøvde å fiske litt, men fikk ikke antydning til noe napp eller aktivitet i vannet. Med en ekstraordinær varm trøndersommer snart bak oss så hadde vi heller ikke store forhåpningene til fisket på denne turen.

2014 Sal 06 Rodstilk

To rødstilk spiser frokost ved Sandtjønna.

Etter frokost pakket vi lett og forlot teltene. Vi gikk retning vest og like etter Sandtjønna ligger det et lite vann som vi var innom. Vannet er ikke navngitt på kartet, men vi oppdaget ei lita koie som var satt opp like ved.

2014 Sal 07 Vann

Lite vann nordvest for Sandtjønna.

2014 Sal 08 Koie

Koie like ved det navnløse vannet.

Sannsynligvis brukes koia i forbindelse med samling av rein, da det var mye merket rein som beitet i teigen. Det lå også en liten plastbåt ved koia, som tyder på at det er fisk i området.

Vi fikk i alle prøvd å fiska litt i tjønna mens solsteiken stod på, men som tidligere på dagen var det ingen antydning til liv.

2014 Sal 09 Vann

Vi prøvde fisket i vannet, uten hell.

Vi fortsatt videre vestover og fikk tatt ut ei grei rute mot toppen. Det begynte å blåse ordentlig friskt etterhvert som vi kom høyere. Rundt selve toppen var det ganske flatt, men vi fikk litt av en utsikt da vi kom helt opp.

2014 Sal 10 Heilhornet

Heilhornet sett fra Salfjella.

2014 Sal 11 Vindmoller

Vindmøllene på Hundhammerfjellet sett fra Salfjella.

Vi så til Abelvær i vest, Heilhornet i nord og mot Høgaksla og Grønningan i sørøst. Vi fortsatte nordvest mot Klenningvatnet og vurderte traseene nedover underveis da det var litt småkupert.

2014 Sal 12 Fangnessdalen

Veldig fint lende som er toppen av Sør-Fangnessdalen, som går helt ned til Skrøyvdalen.

2014 Sal 13 Salvatnet

På vei ned mot Klenningvatnet med utsikt mot Salsvatnet.

Vi ankom Klenningvatnet helt i østenden. Som bildet viser ligger den ned i ei ordentlig dolp hvor berget går bratt ned langs hele sørsiden av vannet. Vi vurderte visuelt at det så ut til å være flatere på vestsiden, så vi gikk dit.

2014 Sal 14 Pano Klenningvatnet

Klenningvatnet sett fra øst mot vest.

Ved vestsiden var det frem med fiskeutstyret igjen og prøve. Vi spredte oss og forsøkte å dekke det vi fikk til rundt utløpet av vannet i to omganger, før og etter middag. Vi prøvde både mark og sluk, samt noen siste desperate forsøk med flue, men heller ikke her var det ikke antydning til aktivitet i vannet. Kanskje er vannet fiskeløst? Som nevnt tidligere hadde været vært varmt i lang tid, så det kan absolutt spille inn. I tillegg fant vi bålrester like ved der vi spiste middag, så det har vært folk her før, men kanskje vinterstid.

2014 Sal 15 Ol

Forfriskninger ved middagstider.

Lettere bedrøvet forlot vi vannet og startet på veien tilbake til Sandtjønna. Vi tok en annen rute tilbake for å få med oss et annet navnløst vann, rett sør for Salfjella-toppen. Vi stoppet for å fiske, men her ble det heller ingen fangst.

2014 Sal 16 Fossekall

Ringmerka fossekall ved tjønna uten navn.

Da vi traff på Sandtjønna igjen tok vi en kaffepause før vi fisket vi oss tilbake til teltplassen, men intet liv å spore. Fisken i området hadde tatt fellesferie.

2014 Sal 17 Telt

Tilbake ved teltplassen.

Rundt Sandtjønna og området opp mot Salfjella var det flere mindre flokker med rein. En av reinene var helt kritthvit, både på kropp og horn, så tydeligvis en albinorein. Så får vi håpe ingen dansker leser dette, ref. dansken som skjøt den kjente albinoelgen Albin for noen år tilbake. Det var også en liten tropp med villsau på beiting i samme område.

2014 Sal 18 Rein

Noen av de flere reinflokkene i området rundt Sandtjønna.

2014 Sal 19 Telt

Oppvasken er tatt, på tide å køye.

Neste morgen bars det rett hjem, samme vei som vi kom. På tur nedover kom en eim av røyklukt og etterhvert så vi også røyken i lufta. Vi trodde først på skogbrann ved Høylandet, men etter telefonkontakt med personer i sivilisasjonen viste det seg å stamme fra den voldsomme skogbrannen i Midt-Sverige. Det ble meldt på tv og radio at man kunne kjenne dette flere steder i Trøndelag. Det må ha vært litt av en brann siden det kjentes så godt hit.

2014 Sal 20 Stigen

På tur ned Stigen, med bilveien i Skrøyvdalen i bakgrunn.

2014 Sal 21 Landskap

Tatt i kraftig motlys, men skimter noe av røyken over tretoppene.

2014 Sal 22 Elv

Svært lite vannføring i Skrøyvdalselva.

Vel nede ved veien krysset vi Skrøyvdalselva og kjørte hjem.

Selv om det endte med ingen fisk, så var det en veldig fin tur, spesielt siden været var så fint. Området er lettgått og jeg vil tro at Salfjella kan være et fint turmål for en dagstur på fjellski vinterstid.