Prøver å ta bilde av fuglearter jeg kommer over de gangene kameraet er med på tur. Driver altså ikke oppsøkende virksomhet, men en hobby på lavt amatørnivå som startet med trilleturene under pappapermisjonen. Se også oversikt over rovfugler i Norge.

Spurvefugler

Vann- og vadefugler

Img 6356

Tyvjo

Stercorarius parasiticus

Andre fugler