Its 'idnight and the 'oon is up

2010 Lierne Moon

Tatt fra verandaen på hytta i Nordli, Lierne en kald og vakker påskekveld. 30 sekunders lukkertid med Canon 450D og Sigma 10-20mm.

Posted on April 07, 2010

Praha

2010 Praha

Posted on February 14, 2010

Remmastrauman, Nærøy

2009 Remma1

Remmastrauman er en trekkvei for båter og forbinder fjordene Nordsalten og Sørsalten i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Trekkveien ble til i 1888 for å lette transportruta til folk nord i kirkesognet som skulle til kommunesenteret Kolvereid. Alternativet var å reise om Nærøysundet som fort kunne gjøre strekninga 10 ganger lengre. Altså var Remmastrauman svært nyttig i ei vegløs tid.

I 1938 ble murene forsterka med betong og veien langs straumene utbedret slik at det ble lettere å komme i land og trekke båtene.


2009 Remma2

Sørlig inngang

2009 Remma3

Bildet viser tydelige skader i betongen som ligger ved den sørlige straumen.

Remmastrauman ble i Kulturminneåret 1997 valgt som folkets kulturminne i Nærøy kommune. Remmastraumans venner samler inn penger til reperasjoner på Remmastraumen slik at anlegget vil bestå som et levende kulturminne. År med stri saltvannsstrøm har gjort sitt til å skade betong og steinfundament og anlegget trenger nå en kraftig restaurering for ikke å forfalle.

2009 Remma4

Posted on October 25, 2009