The Cute Crash Combo - Olympus Mons album

Posted on October 17, 2011

Ccc1

Har designa cover til LP og CD til The Cute Crash Combo sitt nye album Olympus Mons. Etter en lengre prosess og frem og tilbake med trykkeriet har det fysiske resultatet endelig kommet. Ikke verst altså. Design av cover til et ordentlig band - check!