Fiske i Bymarka, Trondheim

Posted on July 12, 2011

Bymarka Nord

Kart over Bymarka nord, Trondheim

Det er rikelig med muligheter for fiske i vann selv om du bor i by. Rundt Trondheim er det en rekke med små og mellomstore vann hvor man kan fiske ørret, røye og gjedde. I flere av vannet blir det hvert år også satt ut fisk så det er muligheter for å få noe stort. Selv har jeg i den siste tiden såvidt fått testa ut noen av vannene.

Alle fiskevann i Bymarka, Trondheim

Her er alle vannene i Bymarka listet opp med nummer som korrensponderer med kartene nedenfor. Ved å trykke på en link nedenfor går du til beskrivelsen av vannet på TOFA sine hjemmesider:


1. Theisendammen
2. Baklidammen
3. Kobberdammen
4. Blomstertjønna
6. Kyvatnet
7. Lianvatnet
8. Haukvatnet
9. Hestsjøen
10. Lauglovatnet
11. Jelleintjønna
12. Kotatjønna
13. Sølvskakkeltjønna
14. Vellikvatnet
15. Kvistingen
16. Lomtjønna
17. Klokktjønna
18. Bangtjønna
19. Herberndammen
20. Holstdammen
21. Svarttjønna
22. Munkauntjønna
23. Nydammen
24. Tyandalsdammen
25. Lykkjdammen
26. Holstvolltjønna
27. Skjellbreia
29. Bjørktjønna

Andre vann og fiskemuligheter rundt Trondheim

tofa.no finner du mye informasjon om de forskjellige mulighetene du har for fiske rundt Trondheim. 


Fiskekort

Fiskekort kan du kjøpe med mobiltelefon gjennom SMS eller over internett. I Trondheim er det delt inn i to områder; Jonsvannsområdet og Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka. Du kan enten kjøpe døgnkort eller årskort. Se mer på Inatur.no.

Bymarka Sor

Kart over Bymarka sør, Trondheim